Valg av navn

Et godt foretaksnavn kan bidra til at virksomheten din blir lagt merke til. Navnet kan være avgjørende for at kunder og andre husker deg og forstår hva du driver med.


Hvordan velge navn

Noen mener de beste navnene er de som beskriver det du holder på med, mens andre foretrekker mer abstrakte navn. Mange store virksomheter bruker abstrakte navn (IKEA, Apple, Rema 1000), mens mindre virksomheter med en tydeligere geografisk og bransjemessig profil, ofte velger et mer beskrivende navn.

Et beskrivende navn kan være fordelaktig fordi det er informativt og gir klare assosiasjoner til hva og hvem du er. 

På den andre siden kan et beskrivende navn også skape problemer. Andre vil ha rett til å bruke navn som er svært like, og det blir vanskelig å skille foretaket ditt fra andres. Hvis du registrerer for eksempel Blomsterbuketten AS, vil andre kunne registrere Blomsterbuketter AS. Og noen som har valgt å kalle seg Valdres bilsørvis AS, må finne seg i at også Valdres bilservice AS opererer i samme bransje.

Et navn som beskriver bransjen din eller inneholder stedsnavn, kan også være problematisk hvis du ønsker å utvide dekningsområdet og vareutvalget ditt. Narvik Bil AS er et dårlig navn hvis du ønsker å utvide slik at du også selger campingvogner i Harstad.

Det er viktig å tenke over om navnet speiler den identiteten du ønsker å skape for deg og virksomheten, og om det kan forveksles med andre. Før du bestemmer deg for navn og forteller andre hva du velger, må du sjekke om domenenavnet du ønsker deg er ledig. Du bør også forvisse deg om at ikke andre har rettigheter til det navnet du velger, for eksempel varemerkerettigheter. 

Finn ut om navnet er ledig

På navnesok.no kan du i ett og samme søk finne ut om navnet du ønsker deg er ledig som domenenavn, foretaksnavn og varemerke. Når du skal registrere, kan følgende være en smart rekkefølge:

  1. Registrere domenenavn
  2. Registrere foretaksnavn
  3. Registrere varemerke

Navnesøk logo

Tjenesten navnesok.no er et samarbeid mellom Norid, Brønnøysundregistrene og Patentstyret. Sjekk navnet på navnesok.no  

Domenenavn først, foretak etterpå

Det er ofte vanskeligere å finne et godt domenenavn som er ledig enn å finne et ledig foretaksnavn. Når du har funnet ett eller flere domenenavn du vil ha, bør du registrere dem med én gang slik at du unngår at andre tar dem. Det finnes noen som følger med på hvilke nye foretak som registreres i Brønnøysundregistrene for å registrere domenenavn de regner med kan være aktuelle. Hvis du som nyetablert foretak ikke har sørget for å registrere domenenavnet først, kan det ende med merarbeid og store kostnader å få tak i det domenenavnet som passer best til foretaksnavnet.

Hvis du velger et foretaksnavn som er identisk med et foretak som allerede er registrert i Foretaksregisteret, må du få samtykke fra de som eier navnet og legge dette ved når du registrerer foretaket. Hvis du gjør et grundig forarbeid, reduserer du risikoen for å måtte skifte foretaksnavn etter å ha brukt tid og penger på å innarbeide navn og logo. 

Smart start (video)

Krav til navn på foretaket

Du registrerer foretaksnavnet når du registrerer foretaket ditt. Foretaksnavnet må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet. Navnet kan ikke bare bestå av navnet på et land, et fylke eller en kommune. Enkelte særlover setter begrensninger på retten til å bruke bestemte begreper i foretaksnavn. Eksempler på ord som ikke kan brukes fritt er bank, sparebank, apotek og børs.

Foretaksnavneloven om krav til foretaksnavn

Noen titler er forbeholdt personer og foretak som har bestemte kvalifikasjoner. Eksempler på slike titler er advokat, registrert revisor eller statsautorisert revisor, statsautorisert eiendomsmegler og mester.

Markedsføringsnavn

Det er mulig å bruke et annet navn på virksomheten enn det offisielle foretaksnavnet. Dette navnet kan du for eksempel bruke på skilt, som logo eller domenenavn. Eksempelvis kan enkeltpersonforetaket Per Holm registrere Grillbua som navn på virksomheten. Det offisielle foretaksnavnet Per Holm må likevel fremkomme på alle forretningsdokumenter, som brev, nettsider og fakturaer.

Du kan registrere markedsføringsnavn samtidig som du registrerer foretaket eller i ettertid. Uansett skal du bruke skjemaet Samordnet registermelding.

At et navn er registrert som markedsføringsnavn, er ikke til hinder for at andre kan registrere navnet som foretaksnavn. Vi anbefaler at du enten registrerer markedsføringsnavnet som foretaksnavn eller som varemerke. Bruker du "Grillbua" som markedsføringsnavn, kan det være et inngrep i andres registrerte varemerkerettigheter eller andres registrerte foretaksnavn.

Med tjenesten navnesok.no kan du finne ut om markedsføringsnavnet du vurderer er ledig som domenenavn, foretaksnavn og varemerke.

Beskytte navnet

For å beskytte foretaksnavnet kan foretaket registreres i Foretaksregisteret.  Hvis du har et enkeltpersonforetak, er det hele navnet inkludert etternavnet ditt som vil være beskyttet. Du kan også velge å varemerkebeskytte foretaksnavnet, domenenavnet eller markedsføringsnavnet ditt hos Patentstyret.

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Patentstyret om ulike typer varemerke

Bytte navn på foretaket

Hvis du skal bytte navn på foretaket, melder du dette via skjemaet Samordnet registermelding.

Åpne kontaktskjema