Fellesmerke og ansvarsmerke


Fellesmerke

En forening av næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet kjennetegn for sine varer eller tjenester. Dette kan for eksempel være en forening for malere, leger eller hesteoppdrettere.

Statlige organer, stiftelser, selskaper eller lignende som fører kontroll med varer eller tjenester, kan også registrere et fellesmerke. Dette gjelder også organer som fastsetter normer for varer eller tjenester. Merket kan brukes på de varene normen eller kontrollen gjelder for. Dette kan for eksempel være miljømerker, kontrollmerker eller lignende.

Fellesmerke følger reglene for varemerke, men må i tillegg ha egne bestemmelser for bruken av merket. Søknad om fellesmerke sender du til Patentstyret via Altinn. Du må betale et søknadsgebyr før søknaden behandles. Du kan velge om du vil betale når du leverer søknaden, eller få tilsendt faktura.

Patentstyret om fellesmerker

Patentstyret – prisoversikt

Varemerkeloven

Varemerkeforskriften

Ansvarsmerke

De som produserer og/eller selger produkter av gull, sølv eller platina med påstemplet finhetsgrad (for eksempel 'S925' for sølv), er pliktige til å stemple varen med et ansvarsmerke som de har registrert hos Patentstyret. Ansvarsmerket viser hvem som er produsent eller importør, og gjør det mulig å identifisere hvem som har produsert varen, for eksempel hvilken gullsmed. Søknad om ansvarsmerke sender du til Patentstyret via Altinn. Du må betale et gebyr for å få søknaden behandlet, se prisoversikten hos Patentstyret.

Hvis du importerer varer av edelt metall fra EU-/EØS-land, og varene allerede er lovlig stemplet med et merke som ikke kan forveksles med et norsk ansvarsmerke, trenger du ikke å søke om registrering av ansvarsmerke i Norge.

Patentstyret om ansvarsmerker

Edelmetalloven om krav til ansvarsmerke

Forskrift om varer av edelt metall mv.

Forskrift om registrering av ansvarsmerker

Patentstyret – prisoversikt

Åpne kontaktskjema