Obligatoriske og frivillige registre

Når du driver virksomhet er det flere ulike registre du enten kan eller må registrere virksomheten din i.


Her er en kort oversikt over noen av disse:

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret er et nasjonalt register som tildeler et nisifret organisasjonsnummer til alle som blir registrert. Aksjeselskap, samvirkeforetak og ansvarlige selskap er blant virksomhetene som har plikt til å registrere seg i Enhetsregisteret. Foreninger og enkeltpersonforetak har rett til å registrere seg i Enhetsregisteret. Registrering i Enhetsregisteret er et vilkår for registrering i en rekke andre register, blant annet Foretaksregisteret, NAV Aa-registeret og Merverdiavgiftsregisteret. For å finne ut om en virksomhet er registrert søker du i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene om Enhetsregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

Foretaksregisteret

Foretaksregisteret er ansvarlig for registrering av norske og utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. 
Enkeltpersonforetak som driver med varesalg eller har mer enn fem ansatte må registreres i Foretaksregisteret. Andre enkeltpersonforetak har registreringsrett, men ikke plikt. Registrering i Foretaksregisteret gir vern av foretaksnavnet. De fleste opplysningene i Foretaksregisteret er offentlige. For å finne ut om et foretak er registrert i Foretaksregisteret søker du i Nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene. Registrering i Foretaksregisteret vil være spesifisert under særlige opplysninger.

Foretaksregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (NAV Aa-registeret)

Aa-registeret har informasjon om arbeidsforhold. Arbeids- og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via a-melding månedlig. Registrering i registeret skjer automatisk ved innsending av a-melding. Arbeids- og oppdragsgivere må registrere seg i Enhetsregisteret før de kan sende inn a-melding. Registeret brukes av de fleste offentlige myndigheter.

NAV om Aa-registeret

Merverdiavgiftsregisteret (Mva-registeret)

Et register for merverdiavgiftspliktige næringsdrivende. For å finne ut om et foretak er registrert i Mva-registeret, søker du på virksomhetens navn eller organisasjonsnummer i "Nøkkelopplysninger" hos Brønnøysundregistrene. Dersom virksomheten er registrert i Mva-registeret, står det "Registrert i Merverdiavgiftsregisteret under "særlige opplysninger".

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

Renholdsregisteret

Alle som driver helt eller delvis med renholdsvirksomhet skal ha offentlig godkjenning av Arbeidstilsynet. Kjøp av renholdstjenester fra virksomhet som ikke er registrert i Renholdsregisteret er ulovlig. Du kan søke i Renholdsregisteret for å finne ut om en virksomhet er godkjent som renholdsvirksomhet. Alle godkjente renholdsvirksomheter må innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning.

Renholdsregisteret

Arbeidstilsynet – sjekk om en virksomhet er godkjent i renholdsregisteret

Arbeidstilsynet – finn godkjente renholdsvirksomheter i ditt område

Årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet 

Bilvask, dekkskift og dekkhotell-registeret

Alle virksomheter som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring skal ha offentlig godkjenning. Kjøp av slike tjenester fra virksomhet som ikke er godkjent er ulovlig. Du kan søke etter godkjente bedrifter hos Arbeidstilsynet. Alle godkjente bilpleievirksomheter må hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning.

Arbeidstilsynet – godkjenning av bilpleie, hjulskift og hjullagring

Arbeidstilsynet – finn godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell i ditt område

Registeret for bemanningsforetak

Alle virksomheter som har til formål å leie ut arbeidskraft skal ha offentlig godkjenning av Arbeidstilsynet. Innleie fra bemanningsforetak som ikke er godkjent hos Arbeidstilsynet er ulovlig. Mer informasjon om hvem som har godkjenningsplikt finner du hos Arbeidstilsynet. Du kan søke etter godkjente bedrifter hos Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet – søk om godkjenning av bemanningsforetak

Arbeidstilsynet – finn godkjente bemanningsforetak i ditt område

Frivillighetsregisteret

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må man drive med frivillig virksomhet og være registrert som forening, stiftelse eller aksjeselskap. For å kunne søke om momskompensasjon eller delta i Grasrotordningen, må virksomheten være registrert i Frivillighetsregisteret. For å finne ut om en virksomhet er registrert i Frivillighetsregisteret søker du i Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret. Registrering i Frivillighetsregisteret vil være spesifisert under særlige opplysninger.

Brønnøysundregistrene om registrering i Frivillighetsregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

Registeret for utøvere av alternativ behandling

Personer som driver med alternativ behandling som omfattes av lov om alternativ behandling av sykdom, og som er medlem av en godkjent utøverorganisasjon kan registreres i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Registeret skal være med på å ivareta pasientvernet og forbrukerrettighetene for den som oppsøker en registrert alternativ behandler.

Brønnøysundregistrene om Registeret for utøvere av alternativ behandling

Brønnøysundregistrene – søk i registeret for utøvere av alternativ behandling

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema