Utgående og inngående avgift

Utgående avgift er mva som du skal beregne og kreve inn når du selger varer og tjenester, forutsatt at du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.


Utgående avgift

Utgående avgift skal beregnes både ved omsetning til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Du skal også beregne utgående avgift når du som registrert næringsdrivende tar ut varer eller tjenester til privat bruk. Det skal også som hovedregel beregnes mva når du tar ut en vare fra den avgiftspliktige delen av virksomheten som skal benyttes i den avgiftsunntatte delen.

Inngående avgift

Inngående avgift er mva som er inkludert i prisen når du kjøper en avgiftspliktig vare eller tjeneste til virksomheten din. Er du mva-registrert vil du kunne fradragsføre inngående mva mot utgående mva i mva-meldingen din.

Merverdiavgiftsloven

Eksempel på beregning av utgående og inngående avgift

Butikken AS, som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kjøper inn varer i en mva-periode for kr 62 000,- inkludert mva. I samme periode selger bedriften varer for kr 150 000 eksklusiv mva. I mva-meldingen skal du trekke inngående mva fra utgående mva.

Omsetning Utregning Mva Sum
Solgt varer for kr 150 000,- ekskl. mva 150 000 x 25/100 = kr 37 500,- Utgående avgift 37 500,-
Handlet varer for kr 62 000,- inkl. mva 62 000 x 25/125 = kr 12 400,- Inngående avgift 12 400,-
Du må betale i mva 37 500 - 12 400 = kr 25 100,- Differanse 25 100,-

I et regnskapsprogram vil alt dette regnes ut automatisk, og du vil normalt få skrevet ut en rapport lik den du skal sende inn til skattekontoret.

Åpne kontaktskjema