Frivillig merverdiavgiftsregistrering

Enkelte virksomheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.


Hvem kan frivillig registreres?

Følgende virksomheter kan registreres frivillig i Merverdiavgiftsregisteret:

  • utleier av bygg og anlegg til mva-pliktig virksomhet 
  • bortforpaktere av landbrukseiendom 
  • utbygger av vann- og avløpsanlegg 
  • skogsveiforeninger 
  • virksomheter som stiller baneanlegg til disposisjon for mva-pliktig virksomhet.

Frivillig mva-registrering gir rett til fradrag for inngående mva på anskaffelser til virksomheten. Søknad om frivillig registrering gjøres på Skatteetatens nettsider.

Skatteetaten om å registrere i Merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiftshåndboken om frivillig registrering (Skatteetaten)

Åpne kontaktskjema