Regnskapssystem

Et regnskapssystem må være systematisk og oversiktlig. Det skal blant annet være bygd opp på en måte som gjør at du kan kjøre ut rapporter som du er pliktig til å sende til myndighetene.


Valg av regnskapssystem

Det finnes i dag mange gode regnskapssystemer med mye innebygget hjelp og automatiserte føringer. Mange systemer bygges opp rundt ulike moduler slik at du ikke betaler for mer enn du trenger. Uten ansatte trenger du for eksempel ikke funksjoner for å kjøre lønn. Søk på nettet og ta gjerne kontakt med ulike leverandører før du bestemmer deg.

SAF-T (Standard Audit File-Tax)

Alle som har regnskapet tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata til Skatteetaten i et gitt standard format – SAF-T (Standard Audit File-Tax). Sjekk at regnskapssystemet støtter det nye standarden.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er i utgangspunktet unntatt fra kravet om å utlevere regnskapsdata i SAF-T-format. Dersom virksomheten likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.

Skatteetaten om SAF-T Regnskap

Regneark i bokføringen

Hvis virksomheten din har færre enn 600 bilag i året har du lov til å bruke et regneark til bokføringen. Bruk av et manuelt regneark stiller imidlertid større krav til kunnskap om hvordan bokføringen skal gjøres, og det er lettere å gjøre feil. Norsk Regnskapsstiftelse har utarbeidet en standard som omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnskapsprogrammer i bokføringen (NBS 6). Det kan være lurt at du setter deg inn i denne før du eventuelt velger å føre regnskapet i et regneark. Hvis du bruker regneark i bokføringen er det ikke krav om at du skal kunne utlevere regnskapsdata til Skatteetaten i SAF-T-format.

Regnskapsstiftelsen - NBS 6 - bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Innsending av skattemelding fra system

Fra og med inntektsåret 2023 må alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Enkeltpersonforetak kan levere via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, eller direkte på skatteetaten.no.

Enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning som ikke overstiger 50 000 kroner vil kunne opplyse om sum driftsinntekter og sum driftskostnader uten å spesifisere ytterligere. Disse trenger ikke å sende inn gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Skatteetaten om innsending av skattemelding fra system

Åpne kontaktskjema