Dokumentasjon av balansen (avstemminger)

Før du avslutter regnskapsåret må du sørge for å avstemme alle regnskapskonti av betydning i balansen.


Formål med avstemming

Avstemming bidrar til å sikre nøyaktigheten i regnskapet. Du skal kunne dokumentere hva som ligger bak hver enkelt saldo i balansekontoene. Dette er med på å sikre at de opplysningene som gis i regnskapet er korrekt.

Eksempel på avstemminger:

  • Saldo på regnskapskontoen for bank må stemme med saldoen som fremkommer på kontoutskriften fra banken
  • Saldo på regnskapskontoen for skyldig arbeidsgiveravgift skal stemme med det du faktisk er skyldig ifølge innsendte a-meldinger
  • Saldo på regnskapskontoen for skyldig merverdiavgift, skal stemme med ubetalt merverdiavgift for siste termin 
  • Regnskapskontoen for kasse skal stemme med faktisk beløp i kassen
  • Regnskapskontoen for varelager skal stemme med de varene som faktisk er på lager. Dette dokumenteres med lister fra varetelling

Oppbevaring av dokumentasjonen

Varetellingslister og alt som er med på å dokumentere balansepostene dine er en del av regnskapsmaterialet. Dette må du oppbevare i 5 år.  

Regnskapsstiftelsen – NBS 5 – dokumentasjon av balansen

Bokføringsloven om dokumentasjon av balansen

Bokføringsforskriften om dokumentasjon av balansen

 

Åpne kontaktskjema