Skriftlig avtale for ansatte på hjemmekontor

Har du ansatte som jobber hjemmefra regelmessig? Da skal dere inngå skriftlig avtale om hjemmearbeid. Dette er en tilleggsavtale til ordinær arbeidsavtale.


Hjemmearbeid kan oppleves som positivt av både arbeidsgivere og ansatte. Arbeidsgiver må imidlertid være bevisst på at det stilles krav også til denne kontorløsningen. Kravene går blant annet på å ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. I tillegg skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmekontor.

Arbeidstilsynet lanserer nå en mal for hjemmearbeid for å hjelpe virksomheter som ennå ikke har fått slike avtaler på plass. Det er imidlertid viktig å merke seg at malen krever en del tilpasninger for å speile virkeligheten i den enkelte virksomhet. 

Krav til innhold

Avtaler om hjemmearbeid skal som et minimum ha informasjon om:  

  • omfanget av hjemmearbeidet, for eksempel hvor mange dager/timer i uka
  • arbeidstiden som gjelder for hjemmearbeidet  
  • hvor lenge avtalen varer, hvis den er midlertidig 
  • eierskap til og drift og vedlikehold av utstyr 

Avtalen bør også si noe om andre forhold som er aktuelle for hjemmekontorordningen. Dette er noe av det du kan vurdere å legge inn i avtalen:

  • Når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • Rett til og frist for å si opp avtalen
  • Prøvetid for ordningen
  • Saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av digital og utskrevet dokumentasjon

Ett unntak fra kravet

Det finnes ett unntak til at alle med hjemmekontor som fast ordning skal ha skriftlig avtale. 

Unntaket er dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Da kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. I slike tilfeller skal arbeidsgiver drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.

Pandemi er et eksempel på en slik ekstraordinær situasjon.

Arbeidstilsynet om skriftlig avtale ved bruk av hjemmekontor

Åpne kontaktskjema