Høgare minstelønn frå 15. juni

Det blir nye satsar i minstelønna frå 15. juni 2023. Satsane gjeld alle arbeidstakarar som arbeider innanfor dei ni bransjane der det er innført minstelønn.


Allmenngjering av lønn betyr at lønns- og arbeidsvilkåra i ei landsomfattande tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakarar i ein bestemt bransje eller sektor, uavhengig av om dei er organiserte i ei fagforeining eller ikkje. Det er arbeidsgivaren som har ansvaret for at lønna til arbeidstakarane er minst like høg som dei allmenngjorde satsane. 

Dei ni bransjane er:
  • Bygg
  • Reinhald
  • Overnatting, servering og catering
  • Skips- og verftsindustrien
  • Jordbruk og gartneri
  • Fiskeindustribedriftar
  • Elektro
  • Godstransport på veg
  • Persontransport med turbil


Arbeidstilsynet fører tilsyn med at verksemdene følger reglane om allmenngjering. Dei gjeld for både norske og utanlandske arbeidstakarar. 

Arbeidstilsynet - Minstelønn

Åpne kontaktskjema