Arbeidstilsynet kontrollerer dekkskift og bilpleie

Alle som leverer tjenester som dekkskifte, dekklagring, manuell bilvask og annen bilpleie skal ha godkjenning, og i høysesongen for dekkskifte skal Arbeidstilsynet føre kontroller med leverandører av dekkskifte og dekklagring og bilpleieleverandører.


– Godkjenningsordningen skal sikre at grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold for arbeidstakere er ivaretatt. Godkjenningsordningen innebærer at virksomheter som selger disse tjenestene, må dokumentere at de jobber i tråd med arbeidsmiljøregelverket, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. –  Kjøper du tjenester av en godkjent virksomhet, bidrar du i kampen mot useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet.

Skal sjekke at virksomhetene er godkjent

Fra 1. juli i fjor ble det iverksatt en godkjenningsordning som krever at alle som tilbyr manuell bilvask, bilpleie, dekkskift og dekklagring må ha en godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne tilby tjenestene sine lovlig. Nå skal Arbeidstilsynet ut og føre kontroller med virksomheter som tilbyr disse tjenestene. Virksomheter som allerede har en godkjenning fra Statens vegvesen, kommer ikke inn under ordningen. Det samme gjelder virksomheter med automatisk vaskehall eller selvvaskeanlegg.

Blant det som kontrolleres i tilsynene er om virksomheten er godkjent, om arbeidstakerne har HMS-kort og om det er synlig godkjenningsbevis i lokalet. Vi skal også undersøke om arbeidstakere får nødvendig verneutstyr og om virksomheten har systemer for opplæring og oversikt over farlige kjemikalier som brukes i arbeidet. 

-Som forbruker har man mye makt i form av å kunne velge hvem man kjøper tjenester fra. For å gjøre det enklere å finne ut om en virksomhet har godkjenning, har vi laget en oversikt over godkjente virksomheter, sier Vollheim. 

Arbeidstilsynet om kontroller av dekkskift og bilpleie

Åpne kontaktskjema