Hvordan slette et enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak skal slettes hvis næringsvirksomheten opphører. Inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og du må fortsatt leveres lovpålagte oppgaver og skjemaer.


Meld sletting til Brønnøysundregistrene

Du som innehaver sletter enkeltpersonforetaket ved å benytte skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Skjemaet må signeres etter at du har fylt det ut. Du vil motta en egen signeringsmelding i innboksen din på Altinn.

Meld fra til Skatteetaten

Merverdiavgiftspliktige virksomheter må beregne, rapportere og betale merverdiavgift av varebeholdning og driftsmidler når virksomheten opphører. Rapporteringen gjøres via den siste mva-meldingen.

Skatteetaten – Mva-melding: Se, endre og levere

Har du driftsmidlerDriftsmidler er eiendeler som er relevant for den virksomheten du driver eller varer igjen i virksomheten din når den opphører må disse verdivurderes/takseres og tas ut til eget bruk, eller selges. Dette må framgå av næringsspesifikasjon i vedlegg til skattemeldingen.

Eventuelle inntekter i løpet av avviklingsåret melder du på skattemeldingen som du leverer året etter inntektsåret.

Skatteetaten — Veiviser til hvordan du avslutter din virksomhet

Ansvar for forpliktelser

Du og virksomheten din er ett, og et krav mot enkeltpersonforetaket er et krav overfor deg. Dette gjelder også etter at enkeltpersonforetaket er slettet. Ta deg tid til å gjennomføre en ryddig avvikling, det er en stor fordel for deg selv og din økonomi.

Er det ennå registrerte ansatte i avviklingsperioden, må du sørge for at alle arbeidsforhold er registrert med en sluttdato. Dette gjøres i a-meldingen.

Krav til oppbevaring av dokumentasjon

Du må oppbevare all dokumentasjon på inntekter og utgifter i fem år. Dette gjelder også etter at enkeltpersonforetaket er slettet.

Hva koster det?

Det er gratis å melde sletting.

Brønnøysundregistrene om å avslutte et enkeltpersonforetak

Skjemaoversikt fra Brønnøysundregistrene

Åpne kontaktskjema