Veileder for kvalitet i læremidler (VFKL) er en tjeneste for lærere, skoleledere og skoleeiere som skal vurdere og velge læremiddel.  Tjenesten er utformet for bruk i kvalitative vurderinger og drøftinger. Tjenesten kan ikke gi et fasitsvar på hva det beste læremiddelet er, men skal øke bevisstheten om relasjonen mellom lærer, elev, læremiddel og fag.  Prosessen startes vanligvis ved å bruke Invitasjonsverktøy for kvalitet i læremidler (Udir-004).

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten er utformet for bruk i kvalitative vurderinger og drøftinger. Tjenesten kan ikke gi et fasitsvar på hva det beste læremiddelet er, men skal øke bevisstheten om relasjonen mellom lærer, elev, læremiddel og fag.

Lærere, skoleledere og skoleeiere

Tjeneste skal øke bevisstheten om relasjonen mellom lærer, elev, læremiddel og fag.

Kontaktinformasjon

Epost faglig brukerstotte : vfklsupport@udir.no

Åpne kontaktskjema