Invitasjonsverktøy for vurdering av læremidler er en del av tjenesten Veileder for kvalitet i læremidler (VFKL). Verktøyet brukes for å invitere lærere, skoleledere og skoleeiere til å vurdere og velge læremiddel.  Tjenesten er utformet for bruk i kvalitative vurderinger og drøftinger. Tjenesten kan ikke gi et fasitsvar på hva det beste læremiddelet er, men skal øke bevisstheten om relasjonen mellom lærer, elev, læremiddel og fag.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Åpne kontaktskjema