Varesertifikat EUR.1 er et preferensielt opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler i mottakerlandet og brukes ved eksport av varer til land Norge/EFTA har frihandelsavtale med.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved eksport av varer til land Norge/EFTA har frihandelsavtale med. Når mottaker eller mottakerlandets myndighet krever bevis på varenes opprinnelse. Dette er en preferensielt opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler i mottakerlandet.

Alle eksportører og deres representanter (transportører/speditører mv.), unntatt privatpersoner, kan benytte skjemaet. Du må ha rollen: Regnskapsmedarbeider

Du trenger ikke legge ved noen dokumenter, men du må på forespørsel fra Tolletaten, fremskaffe alle bevis vi krever som er nødvendige for utstedelse av varesertifikatet og godta at Tolletaten kan kontrollere ditt regnskap og forholdene i forbindelse med fremstillingen av de aktuelle varene.

Les mer om opprinnelsesbevis her  

Det kan bare være varer med samme opprinnelse på samme varesertifikat. Har du flere varer med forskjellig opprinnelse, må du bruke flere varesertifikater.

Personvern i Tolletaten
Personvern i Altinn

Faglig brukerstøtte

Kontakt Tolletaten 


Åpne kontaktskjema