Har dere mistanke om varer som krenker virksomhetens immaterielle rettigheter (IPR)? Her kan dere søke om hjelp til å stoppe varene.

Application for action (IPR)

This form is used when a right-holder (or their legal representation) wishes to apply for a decision asking Norwegian customs to detail goods suspected of infringing intellectual property rights.

 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

 • Skjemaet kan brukes til å søke om hjelp fra Tolletaten til å avdekke piratvarer ved mistanke om brudd på immaterielle rettigheter (såkalte piratkopierte varer)
 • En søknad blir innvilget for ett år av gangen.
 • Etter første innvilgelse kan dere søke om forlengelse av eksisterende vedtak
 • Dersom dere har mottatt et varsel om tilbakeholdte varer fra tolletaten, kan dere fylle ut en forenklet søknad 
 • NB: Fra 1. juli 2021 må alle søknader sendes inn som en "ny søknad" første gang. Dere kan ikke søke om forlengelse av et vedtak som er fattet under gammel ordning.
 • Tjenesten er gratis for deg som bruker.
 • Skjemaet skal brukes av den som har de immaterielle rettighetene for varen eller av representant for denne.
 • Vi anbefaler at du logger inn i Altinn med rollen «regnskapsmedarbeider». Da lagrer du skjemaet i firmaets arkiv. Hvis du bruker din personlige bruker vil ingen andre enn deg kunne se skjemaet i arkivet.
 • Dersom du ikke har norsk personnummer eller D-nummer, kan du opprette en egen bruker.
 • Søknaden skal inneholde dokumentasjon på de immaterielle rettighetene søknaden gjelder.
 • Søknaden bør inneholde informasjon om de autentiske varene som bilder, merker og tekniske tegninger. Dette laster du opp som vedlegg
 • Søknaden bør inneholde bilder og kjennetegn ved piratkopiene. Dette laster du opp som vedlegg
 • Feltene som er merket med stjerne, må fylles ut.
 • Dersom søknaden ikke oppfyller kravene eller er mangelfull, vil du bli varslet om dette. Du vil bli gitt mulighet til å uttale deg og/eller rette opp i feil og mangler. Dersom manglene ikke blir rettet opp, vil søknaden bli avslått.
 • Det kan bli gitt en ny frist for retting av skjema med manglende informasjon

Her kan du lese mer om de ulike skjemaalternativene:

 • Fra 1. juli 2021 skal du sende inn skjema som en «ny søknad om bistand» når du sender inn søknad for første gang.
 • Endre opplysninger? Her har du mulighet til å endre og legge til opplysninger, samt søke om å utvide listen over immaterielle rettigheter som er omfattet av vedtaket.
 • Forlenge vedtak? Søknad om forlengelse av eksisterende vedtak må sendes innen 30 virkedager før utløp av inneværende bistandsperiode. Her har dere mulighet til å opplyse om eventuelle endringer eller supplere med nye opplysninger til de som allerede er gitt.
 • Mottatt varsel om tilbakehold? Dersom dere mottar et varsel om tilbakehold fra Tolletaten, kan dere fylle ut en forenklet søknad om bistand. Søknaden må dere sende innen fire virkedager fra det tidspunktet varselet ble gitt.
Åpne kontaktskjema