Dette skjemaet skal tollagerholder bruke for å rapportere til Tolletaten når det er uoverensstemmelse mellom fraktdokumentene og gods som skal legges inn på tollager.

Innsending av merknadsjournal via Altinn skal ikke benyttes når det avgis lossemerknader i NCTS – bortsett fra nødprosedyre.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dette skjemaet brukes kun av tollagerholdere eller de som handler på vegne av dem.

Ett skjema kan omfatte flere varemottakere (maks 15 stykk) om de er registrert under ett godsnummer

Tollagerholder og deres representanter kan benytte skjemaet.
For å benytte denne tjenesten trenger du Altinnrollen Regnskapsmedarbeider.

Det er kun påkrevd med vedlegg dersom du krysser av for vedlegg i skjemaet.

Trenger du hjelp?

Bruk kontaktskjema på www.toll.no ved henvendelser til Tolletaten.

Åpne kontaktskjema