Skjemaet skal brukes ved innsending av ny informasjon til alle typer saker hos Tolletaten som allerede har fått tildelt et saksnummer.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Når skal skjemaet brukes?

  • Så lenge du har et saksnummer hos Tolletaten skal skjemaet brukes til alle typer henvendelser. Unntak der bruk av eFormidling kan benyttes eller der saksbehandler har bedt om at kommunikasjon skal skje i en annen kanal.
  • Du har ny informasjon til en sak som du allerede har under behandling hos Tolletaten, saken har allerede et saksnummer
  • Du har ny informasjon som saksbehandler har etterlyst, saken har allerede et saksnummer

 

NB: Skjemaet skal ikke brukes ved første henvendelse til Tolletaten

Når en sak har fått et saksnummer hos Tolletaten kan alle importører, eksportører og deres representanter (transportører/speditører mv.), privatpersoner, benytte skjemaet så lenge bruker har norsk personnummer eller d-nummer.

All relevant informasjon til en sak som du ikke får skrevet direkte i skjemaet. Ny informasjon til saken din etter at den har fått et saksnummer Godkjente filformater for vedlegg hos Tolletaten er pdf, txt, jpg, jpeg og tif.

Les mer om skjemaet her.  Husk å lese hjelpeteksten i høyre del av vinduet mens du fyller inn skjemaet

Personvern i Tolletaten 

Personvern i Altinn

Kontaktinformasjon

Kontakt Tolletaten

Åpne kontaktskjema