Felles vedleggsløsning (RA-1000)

RA-1000 er et vedleggsskjema som benyttes til flere undersøkelser der data skal leveres via vedlegg. Bruk av skjemaet skjer etter avtale med Statistisk sentralbyrå og vedlegget skal være i tråd med spesifikasjoner gitt av Statistisk sentralbyrå.

Om denne tjenesten

Skjemaet skal kun brukes i trÄd med mottatt informasjon fra Statistisk sentralbyrÄ.

Bare foretak/virksomheter som er trukket ut til å være med i en gitt undersøkelse, skal benytte skjemaet til innsending av vedlegg.
Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha en enkeltrettighet eller riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av disse rollene:

 Utfyller/innsender
 Ansvarlig revisor
 Regnskapsfører med signeringsrett
 Regnskapsfører uten signeringsrett

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

 

Når skjemaet er sendt inn, vil dere motta et referansenummer som kvittering på at dataene er sendt.

 

Mer informasjon finner du her.

Kontaktinformasjon

E-post: datafangst@ssb.no
Telefon: 62 88 51 90

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema