Skjema for å kunne sende inn informasjon rundt transportløyvegarantier fra garantister til Statens Vegvesen. Mulighet for å kunne se egne og andres stilte garantier

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Brukes i forbindelse med innmelding av nye eller ved endring av transportløyvegarantier. Og til bruk for oppslag for å se egne og andres stilte garantier.

Brukere som har fått rollen "Transportløyvegaranti" tildelt av virksomheter som kan stille garantier med riktig konsesjon.

Garantidokument skal legges ved der det er krav om dette.

Dette brukes for å sende inn dokumentasjon til Løyvemyndigheten hos Statensvegvesen istedenfor å sende det i papir med posten.

En digital tjeneste for finansinstitusjoner for selvbetjent behandling av garantier stilt til transportører. Her kan saksbehandler for foretaket se informasjon om egne og andres garantier, melde inn nye garantier, melde ombytte, melde om utbetaling av garanti, mm.

Saksbehandler hos foretaket logger inn med personlig BankID før de deretter velger å representere virksomheten. Ingen personlig informasjon om saksbehandleren blir sendt til Statens vegvesen. 

For å kunne benytte seg av skjemaet må den som skal utføre handlingen ha fått tildelt rollen "Transportløyvegaranti" på vegne av virksomheten og virksomheten må ha konsesjon for å kunne stille garantier.  


Personsensitiv informasjon: Statens vegvesen skal ikke motta noe informasjon som er personinformasjon. Ref GDPR. Derfor må alle vedlegg skjermes/sladdes for personinformasjon før innsending. 

Kontaktinformasjon

E-post faglig brukerstotte : transportloyve@vegvesen.no

Åpne kontaktskjema