Skjema for å søke om opprettelse av vergemål for en voksen person eller deg selv.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes ved behov for vergemål.

Skjemaet kan sendes inn av personen som trenger verge eller av andre. For å kunne sende inn en søknad om opprettelse av vergemål om andre enn deg selv, må du være nær pårørende, lege eller tilsynslege for personen det gjelder. Institusjonen/boligen der personen oppholder seg og ansvarlige ved sosialtjenesten eller helse- og omsorgstjenesten i kommunen, kan også sende inn en søknad om vergemål. Skjema kan sendes inn av person og virksomhet. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Legeerklæring som dokumenterer behovet for vergemål

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet.

Åpne kontaktskjema