Du kan bruke dette skjemaet til å søke om rettferdsvederlag fra staten dersom du er kommet i en særlig uheldig stilling og dette har påført deg skade eller ulempe. Som hovedregel må skaden eller ulempen ha sammenheng med kritikkverdige forhold fra det offentliges side.

Du kan også bruke dette skjemaet til å søke om rettferdsvederlag på grunnlag av fysiske og/eller seksuelle overgrep som har funnet sted før 1. januar 1975 . For mer informasjon om ordningen, se www.sivilrett.no.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet kan brukes ved søknad om rettferdsvederlag fra staten på grunnlag av kritikkverdige forhold fra det offentliges side og ved fysiske og/eller seksuelle overgrep som har funnet sted før 1. januar 1975.

Personer som ønsker å søke om rettferdsvederlag fra staten.

Det vil bli innhentet dokumentasjon fra den offentlige instansen du kritiserer i søknaden. Du trenger derfor ikke innhente slik dokumentasjon selv. Dersom du har annen dokumentasjon du mener er relevant, bør du legge ved dette.

Hvis søknaden din gjelder fysiske eller seksuelle overgrep, må du selv fremskaffe og legge ved dokumentasjon. Eksempler på dokumentasjon kan være rettsdokumenter, medisinsk dokumentasjon og vitneuttalelser.

Det er arbeidsbesparende både for søkeren og Statens sivilrettsforvaltning. Med tanke på at søknaden også inneholder sensitive opplysninger, er det sikrere å bruke dette elektroniske skjemaet fremfor å sende søknad per post eller e-post.

Du kan bruke dette skjemaet til å søke om rettferdsvederlag fra staten dersom du er kommet i en særlig uheldig stilling og dette har påført deg skade eller ulempe. Som hovedregel må skaden eller ulempen ha sammenheng med kritikkverdige forhold fra det offentliges side.

Du kan også bruke dette skjemaet til å søke om rettferdsvederlag på grunnlag av fysiske og/eller seksuelle overgrep som har funnet sted før 1. januar 1975 . For mer informasjon om ordningen, se www.sivilrett.no.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte:

Statens sivilrettsforvaltning
Telefon: +4722991325
E-post: post@sivilrett.no

Åpne kontaktskjema