Skjemaet benyttes ved opprettelse av kapitalkonto i forbindelse med forvaltning av midler i vergemålsforvaltningen.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet brukes i forbindelse med opprettelse av vergemål hvor vergehaver har over to ganger grunnbeløpet i forvaltbare midler. Skjemaet brukes også ved forvaltning av mindreåriges formue som overstiger to ganger grunnbeløpet.

Skjema kan benyttes av verger. Skjemaet kan sendes inn av person eller virksomhet. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Trenger du hjelp

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet.

Åpne kontaktskjema