Ved opprettelse av et vergemål der vergen skal bistå person med verge med forhold av økonomisk art, skal vergen sende inn en økonomisk status til Statsforvalteren. I den økonomiske statusen skal vergen gå gjennom vedkommendes eiendeler og gjeld.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn: Ved behov

Dersom skjema for Økonomisk status er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din Statsforvalter på

www.statsforvalteren.no

Økonomisk status skal leveres av verge. Skjemaet benyttes i forbindelse med opprettelse av vergemål.

Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

§ 35. Registrering av eiendeler og gjeld mv. - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#35

Ved opprettelse av et vergemål der vergen skal bistå person med verge med forhold av økonomisk art, skal vergen sende inn en økonomisk status til Statsforvalteren.

I den økonomiske statusen skal vergen gå gjennom vedkommendes eiendeler og gjeld, jf. vergemålsloven § 35. På noen områder har vi hentet opplysninger fra andre offentlige registre eller fra Skatteetaten. Der dette er gjort er informasjonen forhåndsutfylt i skjemaet. Disse opplysningene er det viktig at du som verge kontrollerer. Hvis du skal korrigere den forhåndsutfylte informasjonen, må du sette en strek over det som er feil og føre inn riktig informasjon i kolonnen «Vergens korrigeringer» eller under tilleggsopplysninger og kommentarer til slutt.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema