Dette skjemaet bruker du for å klage på enkeltvedtaket du har mottatt fra statsforvalteren. Skjemaet gjelder kun klager til vergemålsforvaltningen.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dette skjemaet bruker du for å klage på enkeltvedtaket du har fått frå statsforvaltaren. Klaga blir send til statsforvaltaren i det fylket der vedtaket blei fatta.

Skjema benyttes hvis man ønsker å klage på et vedtak fattet av vergemålsforvaltningen. Det er også mulig å klage på vegne av andre. Skjemaet kan sendes inn av person og virksomhet. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet.

Åpne kontaktskjema