Denne tjenesten brukes av sakkyndige som skal sende rapporter til vurdering av Den rettsmedisinske kommisjon.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Feilinnsending:
Send e-post til: post@sivilrett.no

Vedlegg (sakkyndige rapport) er obligatorisk å ha med.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema