Dette skjemaet skal benyttes ved kartlegging av bistandsbehov i forbindelse med opprettelse av nye vergemål, og ved oppdatering til digital fullmakt i løpende vergemål.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Behovskartlegging for opprettelse av vergemål.

Skjemaet kan sendes inn av personen selv, nærstående eller andre som har informasjon om personens behov for vergemål.

Skjemaet sendes inn som privatperson eller organisasjon. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Ingen vedlegg er nødvendig.

Skjemaet skal brukes for å gi statsforvalteren gi informasjon om personens behov for bistand fra verge.

Ved spørsmål, gå til Kontaktskjema

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, gå til Kontaktskjema

Åpne kontaktskjema