Alle som har tilgang til Altinns tjenester, kan hente ut slike konsesjonsrapport. Du må være pålogget i Altinn og kjenne konsesjonsnummeret til apoteket du vil ha rapport for. Hvis du ikke kjenner konsesjonsnummeret, kan du finne det på apotekoversikten på www.DMP.no..

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle som har tilgang til Altinns tjenester, kan hente ut slike konsesjonsrapport. Du må være pålogget i Altinn og kjenne konsesjonsnummeret til apoteket du vil ha rapport for. Hvis du ikke kjenner konsesjonsnummeret, kan du finne det på apotekoversikten på https://www.dmp.no/. Det er bare de første fire sifrene som skal brukes ved slike oppslag. Du kan be om flere rapporter samtidig.

Rapportene sendes til meldingsboksen i Altinn. De kommer i PDF-format.

Vær oppmerksom på at rapporten gir et øyeblikksbilde; den informasjon som gjelder på rapporteringsdatoen. Rapporten har derfor også et felt for dato for uthenting av rapport.

Søknader sendes normalt i god tid før endringene skal gjelde fra. De som har søkt og fått tillatelse til endring av konsesjoner, bør derfor hente ut konsesjonsrapporten tidligst den dato endringen er ment å være gyldig fra. På samme måte viser også apotekoversikten på Direktoratet for medisinske produkters hjemmeside bare gjeldende tillatelser – ikke de som er godkjent frem i tid.

Tillatelse til å eie og å drive apotek gis av Direktoratet for medisinske produkter. Tillatelsene ledsages av en rapport fra Direktoratet for medisinske produkters apotekbase med nøkkelinformasjon om apoteket og tillatelsene. Rapporten ble tidligere omtalt som konsesjonsvedlegg.

Åpne kontaktskjema