Dette skjemaet brukes til å søke om apotekkonsesjon, driftskonsesjon, samt andre søknader og meldinger som er nødvendige for å eie og drive apotek.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dette skjemaet brukes til å søke om apotekkonsesjon, driftskonsesjon, samt andre søknader og meldinger som er nødvendige for å eie og drive apotek. Dette inkluderer ombygging, medisinutsalg, filialdrift og midlertidig driftsansvar.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Du må logge inn på sikkerhetsnivå 2 eller høyere for å komme inn på tjenesten.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Søknaden sendes Statens legemiddelverk via Altinn.

Tilbakemelding

Ved innsending til Legemiddelverket via Altinn vil du få en elektronisk tilbakemelding på mottatt søknad/melding i form av en kvittering. Denne meldingen kan leses under «Til min behandling» i «Min meldingsboks». Her mottar du også svar på søknaden fra Legemiddelverket.

Ved behov kommuniserer saksbehandler per epost eller telefon. Men skal opplysninger i søknader endres, må søknaden korrigeres av søker og sendes inn på nytt. Kontakt eventuelt faglig brukerstøtte.

Spørsmål om skjemaet?

Telefon: 22 89 77 00 (sentralbord)

Epost: apotek@legemiddelverket.no

Åpne kontaktskjema