Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte for støttetildelinger over 500 000 euro. Skatte- og avgiftsreduksjoner er å anse som offentlig støtte. For å oppfylle forpliktelsene må RF-1354 leveres av foretak som får skatte- eller avgiftsreduksjoner når ikke støtten fremgår av annen rapportering til Skatteetaten.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig innrapportering.

31.januar: Altinn åpner for innrapportering.

1. desember: Frist for innrapportering av opplysninger for offentlig støtte for foregående inntektsår.

Korrigering

En støttetildeling blir unikt identifisert av støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), valgt støtteordning og år.

Man korrigerer feil i innsendte oppgaver ved å lage en ny innsending (med samme støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), ordning, år) og korrigere øvrige opplysninger.

Hvis en tidligere innsending ønskes nullet ut, må en ny innsending (med samme støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), ordning, år) sendes inn der støttebeløpet er satt til 0.

Siste innsending gjelder.

Skjemaet skal leveres av støttemottakere når støtten overstiger beløpsgrensen på 500 000 euro  og støtten er gitt i form av skatte- eller avgiftsreduksjoner.

Kun foretak som driver økonomisk aktivitet skal levere skjemaet. Statlige og kommunale foretak som ikke driver økonomisk aktivitet har ikke rapporteringsplikt.

For å fylle ut og signere dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrett, Regnskapsfører lønn, Utfyller/innsender, Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett. Om selskapet er revisorpliktig må en ha rollen Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Registeret skal bidra til at opplysningene om offentlig støtte er offentlig tilgjengelig og slik sikre et konkurransedyktig indre marked.

Forskrift om registrering av offentlig støtte.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema