Aksjer og fondsandeler mv. (RF-1059) Vedlegg

Skjemaet utgår fra og med skattemeldingen for 2018


Om vedleggskjemaet

Skjemaet utgår fra og med skattemeldingen for 2018

Skjemaet skal fylles ut av personlige skattepliktige for:

  • aksjeselskaper og sparebanker som du ifølge opplysninger i RF-1088 som du har mottatt fra skatteetaten, skal levere RF-1059 for
  • alle norske og utenlandske aksjeselskap eller sparebanker som det ikke er gitt opplysninger om i RF-1088
  • alle norske eller utenlandske aksjefond eller obligasjonsfond som du ikke har mottatt oppgave for fra verdipapirfondet
  • alle norske eller utenlandske aksjefond eller obligasjonsfond som du har mottatt oppgave for fra verdipapirfondet, men der utbytte, gevinst eller tap ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen
  • tegningsretter og tildelingsbevis

 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema