Bruk dette skjemaet hvis du skal søke om supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler eller plantefarmasøytiske produkter. Du kan også bruke skjemaet til å søke om forlenget gyldighetstid for supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknad om supplerende beskyttelsessertifikat må sendes til Patentstyret innen seks måneder fra den dag den første markedsføringstillatelsen for produktet forelå her i landet, eventuelt fra den dag patentet ble meddelt, hvis dette er senere. Utstedelsen av et sertifikat kan forlenge beskyttelsestiden med inntil fem år. Gyldighetstiden for sertifikatet blir den tiden som har gått fra søknaden om patent ble innlevert, til avgjørelsen om den første tillatelsen til å markedsføre produktet innen EØS ble meddelt, redusert med fem år.

Søknad om forlenget gyldighetstid kan innleveres samtidig med en søknad om sertifikat, eller gjelde en tidligere innlevert søknad om sertifikat eller et allerede meddelt sertifikat.

Etter alminnelige regler må søknad om seks måneders forlengelse av gyldighetstiden til et supplerende beskyttelsessertifikat leveres senest to år før sertifikatets utløp. Av hensyn til innehavere av sertifikater som utløper de første årene etter at pediatriforordningen trer i kraft i Norge, er det gitt egne overgangsregler.

Etter overgangsreglene må søknader om forlengelse av gyldighetstiden til et supplerende beskyttelsessertifikat i Norge, fram til 1. september 2022, leveres senest seks måneder før sertifikatets utløp. Etter dette gjelder den alminnelige søknadsfristen på senest to år før sertifikatets utløp.

Du kan lese mer om supplerende beskyttelsessertifikater, inkludert forlengelse av gyldighetstiden for disse, hos Patentstyret.

Du kan levere skjemaet som privatperson eller på vegne av en organisasjon. Hvis du ønsker å representere en organisasjon, trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og designMangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter. 

Betaling ved innlevering
Skjemaet gir deg mulighet til å betale søknaden ved innlevering. Kvittering for betalingen finner du på Altinns kvitteringside som kommer opp når du har levert inn søknaden. Der kan du også velge å få kvitteringen tilsendt på e-post eller du kan laste den ned til egen PC.

Søknaden din blir offentlig
Søknaden din og alle dokumenter knyttet til den vil bli publisert på nettsidene våre. Vi skjermer i utgangspunktet sensitive opplysninger og taushetsbelagt informasjon. Du kan be oss om å unnta forretningshemmeligheter fra offentligheten. Marker tydelig hvilke opplysninger i søknaden eller i vedlegg som du ønsker unntatt. Vi vil deretter vurdere om opplysningene kan unntas fra offentligheten.

Elektronisk kommunikasjon
Vi sender varsel til e-postadressen du har oppgitt i skjemaet så snart brev fra oss finnes tilgjengelig i innboksen i Altinn. Fakturaer vil derimot bli sendt til postadressen du har oppgitt i søknaden. Vær oppmerksom på at hvis du sender inn søknaden på vegne av en organisasjon, vil du motta brev fra oss i organisasjonens innboks.

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema