Bruk dette skjemaet hvis du skal be om publisering av en europeisk patentsøknad (EP-søknad), eller når du skal validere et europeisk patent (EP-patent). En EP-søknad er en søknad om patent som er levert til det europeiske patentverket (EPO); et EP-patent er et patent som er meddelt av EPO.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist for innlevering er innen tre måneder fra den dagen EPO publiserte patentet.

Ved feilinnsending kan lenken ”lag ny kopi" i meldingsboksen brukes.

Alle som har en søknad / meddelelse i EPO og som har fått et publiseringsnummer (eksempelvis EP2345678), kan sende inn dette skjemaet.

Frist for innlevering er innen tre måneder fra den dagen EPO publiserte patentet.

Patentstyret registrerer dagens dato for mottak. Den vil være lik datoen på kvitteringen du får i Altinn når du har signert og sendt inn skjemaet ditt.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Validering av EP-patent
Når ditt europeiske patent er blitt meddelt (registrert) av European Patent Office (EPO), kan det valideres/gjøres gyldig i Norge. Når patentet er offentliggjort i Norge, behandles det på samme måte som om det hadde vært et nasjonalt patent.

Publisering av EP-søknader 
Dette er en gratis tjeneste som gir deg en provisorisk patentbeskyttelse ved at Patentstyret kunngjør kravene i vår database før søknaden er meddelt i EPO.

Betaling ved innlevering
Skjemaet gir deg mulighet til å betale ved innlevering. Kvittering for betalingen finner du på Altinns kvitteringside som kommer opp når du har levert inn skjemaet. Der kan du også velge å få kvitteringen tilsendt på e-post eller du kan laste den ned til egen PC.

Informasjonen i skjemaet blir offentlig
Informasjonen vi mottar fra deg vil bli gjort tilgjengelig for andre på Patentstyrets hjemmeside. I vår søketjeneste er alle offentlige data angående varemerker, patenter og design tilgjengelige og søkbare. 

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema