Bruk dette skjemaet hvis du vil bestille en forundersøkelse hvor vi gransker i registre og databaser for å skaffe opplysninger om andre patent-, varemerke- og designrettigheter. En forundersøkelse kan blant annet gi en uforpliktende forhåndsvurdering av om du kan få en slik rettighet. Tjenesten er avgiftsbelagt. Du er sikret full konfidensialitet når du bestiller en forundersøkelse.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle kan sende inn en bestilling av forundersøkelse.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelighetserklæring

 

Åpne kontaktskjema