Bruk dette skjemaet hvis du skal gjøre endringer i søknader eller rettigheter knyttet til eksisterende varemerke-, design- og patentsaker.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet gjelder Melding til Patentstyret om overdragelse/overføring, fusjon eller endring av navn/adresse/fullmektig som skal anmerkes i Patentstyrets register.

Vi gjør oppmerksom på at i internasjonale varemerkeregistreringer er det bare fullmektigendringer du skal melde til Patentstyret. Andre endringer skal du melde direkte til WIPO.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.
Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg.

Patentstyrets kundesenter:

Tlf.: 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema