Bruk dette skjemaet dersom du skal sende krav om anmerkning av pant i patent- og varemerkerettigheter. Gjelder det registrering av pant i driftstilbehør etter panteloven §§ 3-4 – 3-10, skal kravet sendes til Brønnøysundregistrene.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved anmerkning av pant i Patentstyrets registre kan du oppnå det som kalles for «rettsvern» – vern mot ekstinksjon. Følg denne lenken for mer informasjon: Sikre rettighetene dine: Husk å registrere lisenser, pantsettelser og overdragelser i Patentstyrets registre».

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.
Telefon: +47 22 38 73 00 
E-post: post@patentstyret.no
Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema