Bruk dette skjemaet for å sende inn krav eller klage til Patentstyret. Du kan også klage på Patentstyrets avgjørelser til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), eller bruke skjemaet til å klage på et foretak som er registrert i Foretaksregisteret.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det finnes ulike muligheter til å klage i de forskjellige fasene av saksbehandlingen. Klage foretaksnavn bruker du hvis du mener at noen har registrert et foretaksnavn som kan forveksles med ditt særpregede foretaksnavn eller varemerke. En protest er en innvending mot en innlevert søknad som fremdeles er under søknadsbehandling – altså før det er gitt en enerett. En innsigelse kan leveres innen tre måneder etter at en registrering er kunngjort, hvis du mener at rettigheten er gitt på feilaktig grunnlag. Administrativ overprøving kan kreves etter at fristen for å levere en innsigelse er utløpt. Fortsatt behandling til tross for fristoversittelse brukes hvis du har oversittet en frist uten at det var med vilje, og at rettigheten din derfor har bortfalt. Klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) brukes hvis Patentstyret har truffet en endelig avgjørelse du er uenig i. Klagen sender du til Patentstyret, som sender den videre til KFIR. Administrativ overføring brukes for å overføre en søknad fra den opprinnelige søkeren til en annen som kan dokumentere bedre rett til søknaden. Administrativ patentbegrensning kan brukes hvis du som patenthaver ønsker å begrense vernet til patentet ditt.

For å fylle ut dette skjemaet for en virksomhet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design. Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Trenger du hjelp?

Telefon: +47 22 38 73 00
Patentstyrets kundesenter kan svare på faglig relaterte spørsmål.

 

Åpne kontaktskjema