Vassdragsteknisk ansvarlig

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Finn skjemaet på nve.no

Om denne tjenesten

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i hjemlandet ditt. Du behøver ikke å sende forhåndsmelding til ansvarlig myndighet for å kunne jobbe midlertidig i dette yrket i Norge.

Se NVE sine nettsider for vassdragsteknisk ansvarlig: Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) - NVE

  • Utfylt søknadsskjema.
  • Utfylt praksisskjema.
  • Dokumentasjon på gjennomført relevant utdanning.
  • Kopi av eksamensbevis for bestått Damsikkerhet I- og (hvis relevant) Damsikkerhet II.

Språkkrav for å få godkjenning:

Nei, det stilles ikke krav til språkkunnskaper for å få godkjenning. Det forutsettes at yrkesutøveren har de språkkunnskaper i norsk som er nødvendig for å utøve det lovregulerte yrket i Norge.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket finnes i damsikkerhetsforskriften § 3-3 Kvalifikasjonskrav til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen omtrent tre måneder etter at komplett søknad er sendt inn.

Gebyr: 

Norges vassdrags- og energidirektorat krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua,
0301 Oslo

E-post: nve@nve.no
Telefon: 22 95 95 95

Besøksadresse: Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Åpne kontaktskjema