Kommuner kan søke om økonomisk støtte til kartlegging og sikring mot naturfare, samt miljøtiltak for forringede vassdrag.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknadsfrist er den 1. juli hvert år.

Kommuner som ønsker å søke om tilskudd til kartlegging eller utredning av flom eller skredfare, eller kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Relevante lovhjemler/forskrifter

Forskrift om tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak i vassdrag (forskrift om naturfaretilskudd) - Lovdata

Trenger du hjelp?

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema