Nettselskapene kan få kostnadsdekning for enkelte forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) gjennom den økonomiske reguleringen. Denne ordningen er prosjekt- og søknadsbasert.

RME trenger flere opplysninger om prosjekter og spesielt om hvorvidt prosjektet er funnet støtteverdig av en institusjon som tildeler midler til FoU.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet er åpent og tilgjengelig hele året

Prosjekteier eller et deltagende nettselskap som søker kostnadsdekning for enkelte forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU).

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Relevante lovhjemler/forskrifter

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer - Lovdata

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til rme@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

 

Åpne kontaktskjema