Skjemaet skal benyttes for innsendelse av søknader om vassdrags- og grunnvannstiltak etter vannressursloven.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn ved behov, skjemaet har ingen frist.

Alle som ønsker å utføre konsesjonspliktig vassdrags- eller grunnvannstiltak.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Relevante lovhjemler/forskrifter

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) - Kapittel 2. Alminnelige regler om vassdrag (konsesjonspliktige tiltak) - Lovdata

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) - Kapittel 2. Alminnelige regler om vassdrag (vannuttak og minstevannføring) - Lovdata

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) - Kapittel 3. Nærmere om konsesjon til vassdragstiltak m.v. (innholdet av søknader; saksutredning) - Lovdata

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema