Skjemaet skal benyttes for innsendelse av meldinger for vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn ved behov, skjemaet har ingen frist.

Alle som ønsker en vurdering av konsesjonsplikt for vassdrags- og grunnvannstiltak.

Alle som ønsker en vurdering av konsesjonsplikt for vassdrags- og grunnvannstiltak.

Krav til innsender

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Relevante lovhjemler/forskrifter

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) - Kapittel 3. Nærmere om konsesjon til vassdragstiltak m.v . (særskilt avgjørelse om konsesjonsplikt) - Lovdata

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) - Kapittel 8. Grunnvann (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak) - Lovdata

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) - Kapittel 3. Nærmere om konsesjon til vassdragstiltak m.v. (innholdet av søknader; saksutredning) - Lovdata

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema