Dette skjemaet skal fylles ut av alle enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Korrekt informasjon er viktig for raskt å kunne nå KBO-enheter i en krisesituasjon.

Hver KBO-enhet er ansvarlig for å holde NVE fortløpende oppdatert om endinger i disse kontaktopplysningene.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved nyopprettelser eller endringer av kontaktinformasjon i eksisterende KBO-enheter.

Alle KBO-enheter, ved ledelsen i selskapet, eller den ledelsen har bemyndiget, for eksempel beredskapskoordinator.

  • Daglig leder
  • Beredskapsfunksjoner (jf. kbf. §2-2)
  • KDS
  • Stedsfortreder for KDS
  • Koordinator for KDS

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Relevante lovhjemler/forskrifter

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) - Kap. 9. Beredskap - Lovdata

Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) - Kapittel 2. Generelle krav for KBO-enheter - Lovdata

Vedtak om beredskapsmessig kommunikasjonsmidler i KBO av 16.12.2015

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema