Oppdateringene som sendes inn legges ut på NVE Atlas.

 For mer informasjon, gå til https://www.nve.no/skjema/NVE-0037.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Når det avdekkes fare for kvikkleireskred i byggesaker, arealplaner eller andre utredninger, så skal disse faresonene meldes inn til NVE snarest etter at faresonen er avdekket.

Geotekniske konsulenter eller kommuner.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Oppdateringene som sendes inn legges ut på NVE Atlas.

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema