Statsautorisert translatør

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Om Statsautorisert translatør

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Norges Handelshøyskole (NHH).

Etablering:  

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.  

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i hjemlandet ditt. Du behøver ikke å sende forhåndsmelding til ansvarlig myndighet for å kunne jobbe midlertidig i dette yrket i Norge.

  • Søker må kunne dokumentere autorisasjon fra EØS-stat på nivå med bevilling som statsautorisert translatør fra NHH.
  • En kandidat må oversende søknadsbrev, kopi av utenlandsk autorisasjon og annen relevant informasjon som viser nivå og omfang av avlagt autorisasjonsprøve i EØS-stat.
  • Norsk må inngå i språkparet. Ytterligere informasjon kan bli påkrevd.

Merknader

  • Alle kopier må være bekreftet av offentlig tjenestemann ved påskrift "Rett kopi/Kopien er i overensstemmelse med originalen", underskrevet av tjenestemannen og stemplet med offentlig stempel. Hvis ett eller flere av disse dokumentene ikke er vedlagt eller er mangelfulle, vil vi ikke behandle søknaden før du har ordnet med manglene.

Språkkrav:

Ja. Se dokumentasjonskrav over.

Kriterier/vilkår for godkjenning:

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket finnes i forskrift som regulerer godkjenning av statsautoriserte translatører.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Norges Handelshøyskole krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Norges Handelshøyskole
Helleveien 30
5045 Bergen

E-post: translatoreksamen@nhh.no
Telefon: 55 95 90 00

Åpne kontaktskjema