Søknad om prioritet i mobilnett for viksomheter. Formålet med prioritetsordningen er å bedre samfunnets evne til å håndtere krise- eller beredskapssituasjoner.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Etter behov.

Ingen frist.

Tjenesten skal benyttes av virksomheter.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Søknaden skal leveres av virksomheter som ønsker Prioritet i mobilnett. Sikkerhetsnivå 3.

Vedlegg kreves ikke, dog kan inkulderes som bevis av oppdrag/tilknytning fra/til godkjente virksomhetstyper.

Søknad om prioritet i mobilnett for viksomheter.

Formålet med prioritetsordningen er å bedre samfunnets evne til å håndtere krise- eller beredskapssituasjoner. Ordningen skal sikre brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver bedre fremkommelighet i mobilnettene.

Et prioritetsabonnement er et virksomhetsabonnement med prioritetsfunksjon og nasjonal gjesting. Prioritetsfunksjon innebærer at prioriterte samtaler skal kunne bryte pågående samtaler ved knapphet på radioressurser. Nasjonal gjesting (roaming) innebærer at abonnenten kan bruke en annen mobiltilbyders nett når abonnenten er utenfor dekning i eget nett.

Tilbyder av mobiltjenester som tilbyr prioritetsabonnement, er pålagt å tilby disse abonnementene bare til virksomheter som på forhånd er godkjent av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. For å bli godkjent, må virksomheten avgi en egenerklæring. Prioritetsabonnement skal bare tilbys til virksomheter som er registrert ved Enhetsregisteret i Brønnøysund. Prioritetsabonnement tilbys mot en løpende årsavgift som fastsettes av mobiltilbyder. 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema