Alle som ønsker å etablere kringkastingsnett, eller midlertidig sender(e) må ha en tillatelse fra Nkom.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten har ingen frist og kan levers etter behov.

Søknaden skal benyttes av enkeltpersoner eller virksomheter som ønsker å etablere kringkastingsnett, eller midlertidig sender(e)

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema.

Skjemaet har sikkerhetsnivå 3.

1.) Legg ved kartutsnitt i målestokk 1:50 000 eller bedre. 2.) Legg ved datablad med strålingsdiagram for antenne(r).

Alle som ønsker å etablere kringkastingsnett, eller midlertidig sender(e) må ha en tillatelse fra Nkom. 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema