Skjemaet benyttes ved søknad om registrering av radiolinjehopp i 70/80 GHz-båndet hjemlet i Fribruksforskriften.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Kort tid etter at det registrerte systemet er tatt ut av drift.

Feilinnsending:
Notér referansenummer, beskriv feilen og send e-post til firmapost@nkom.no

Søknaden kan leveres av enkeltpersoner og virksomheter som ønsker å si opp en eksisterende punkt-til-punkt radiolinje i 70/80 GHz-båndet hjemlet i Fribruksforskriften.

Roller i Altinn (e-skjema)
Om du skal søke på vegne av en virksomhet, husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet.
Les mer om roller og rettigheter:
Hvordan representere andre?
Roller og rettigheter

Skjemaet benyttes ved oppsigelse av registrering av radiolinjehopp i 70/80 GHz-båndet hjemlet i Fribruksforskriften.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema