Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Det kan søkes via denne tjenesten.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

Feilinnsending:
Notér referansenummer og send e-post til firmapost@nkom.no

Virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av ekomnett. Virksomhet som søker om autorisasjon må ha norsk organisasjonsnummer.

Roller i Altinn (e-skjema)
Om du skal søke på vegne av en virksomhet, husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. For å kunne benytte dette skemaet kreves Atinn rollen Utfyller /innsender. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet.
Les mer om roller og rettigheter:
Hvordan representere andre?
Roller og rettigheter

Utdanning og praksis skal dokumenteres.

Utdanning skal dokumenteres med kopi av vitnemål.

Ett års relevant praksis innen ekom skal dokumenteres med arbeidsattest eller egenerklæring som beskriver relevant ekompraksis og anslagsvis tidsomfang av praksisen.

Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalens bestemmelser om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF.

Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at personell i virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold har nødvendige kvalifikasjoner. Autorisert virksomhet skal betale årlig sektoravgift som fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
E-post:firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Feilmelding ved innsending av skjema:
Notér referansenummer og send e-post til firmapost@nkom.no

Åpne kontaktskjema