Her søker du om endringer i eksisterende PMR-nett.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved behov for endringer i PMR-nett skal innehaver av tillatelsen kontakte Nkom før endringen blir gjennomført.
Faste radioinstallasjoner: Flytting av fastmonterte installasjoner (base- eller styrestasjoner), utvidelse av PMR-nettet med flere base- eller styrestasjoner og endringer i det tekniske opplegget, skal ikke foretas uten at tillatelse på forhånd er innhentet fra Nkom.
Mobile radiostasjoner: Innehaver skal umiddelbart melde skriftlig om antall mobile radiostasjoner endres.
Navn- og adresseendringer: Endring av innehavers navn og/eller adresse skal straks meldes skriftlig til Nkom.

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema.
I tillegg er det ofte radioforhandlere som søker på vegne av enkeltpersoner og virksomheter.

Er du en radioforhandler som søker på vegne av enkeltperson, må du først få privatpersonen til å gi deg tilgang.

Radioforhandlere som søker på vegne av en virksomhet, må først få søkervirksomheten til å gi tilgang til radioforhandlerens virksomhet.

Har du ikke PMR-tillatelse fra før, benytter du skjema «Søknad for PMR-nett (NKOMPMR01)»

Skjemaet har sikkerhetsnivå 3.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema