Årlig egenkontrollrapportering av utslipp og avfall fra industrideponier og avfallsdeponier i Norge til Miljødirektoratet og Statsforvalteren.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Fristen for rapportering er 1. mars. Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar.

Du må logge inn på Altinn ved bruk av MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på Mobil.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha Altinn-rollen Energi, miljø og klima. 

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Denne rollen er delegerbar til organisasjon og person.

Rapporteringsplikten er pålagt virksomheten som et vilkår i tillatelsen eller pålegg om krav til avslutning og etterdrift.

Du kan lese mer om skjemaet hos Miljødirektoratet

Åpne kontaktskjema